2017/2018. õppeaasta tasemetööd viiakse läbi neljandal õppeveerandil järgmistel aegadel:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018.a
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018.a

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018.a
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018.a
3) muu õppeaine – ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 30. mai 2018.a

 

Võta meiega ühendust

Aadress: 
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald, Raplamaa

Telefon
48 77 440

E-mail
jarvakandi.kool@kehtna.ee

Juhtkonna kontaktid

Facebook

Otsing