Pildil on Järvakandi Gümnaasiumi 56. lend. Klassijuhataja Malle Valdre  ja vasakul Katrin Melts ning paremal Anett Kaldas ja Triin Rostin.

Viimane gümnaasiumi lend alustas õpinguid viie õpilasega. Esimesel aastal lahkus kolm õpilast, kuid põnevust jätkus selles väikeses klassis siiski kolmeks aastaks. Teisel gümnaasiumi aastal ühines õppetööga vahetusõpilane Tšehhist - Kristyna Dandova. Alguses segadust tekitav eksperiment lõppes väga hästi. Kuigi esmalt oli hämmingut nii õpetajal kui ka õpilastel, sulandus aasta lõpuks uus õpilane väga hästi väikesesse kooli ning tegi ka eesti keele A2-taseme eksami. Eksamitulemus 98% (max 100%). Seega on olemas tõestus, et kes tahab, saab eesti keele algtasemel selgeks ühe aastaga. Kahjuks pidi ta ühe aasta möödudes koju tagasi minema, kuigi tõenäoliselt oleks ta lõpetanud ka Järvakandi Gümnaasiumi edukalt. Sellega aga 56. lennu seiklus ei lõppenud. Samal aastal liitus klassiga ka endine Järvakandi õpilane Triin Rostin, kes oli aasta õppinud vahetusõpilasena  Saksamaal ning tõi värsket hingamist kooliellu. Rõõm on tõdeda, et Katrinist, Anettist ja Triinust  on sirgunud teotahtelised, avatud meele ning  tugeva spordi – ja muusikahuvilised noored inimesed. Huvitav kooliaeg  lõpeb 2015. aasta kevadel heade ja väga heade õpitulemustega.

Mõistes küll keerulist aega , hariduspoliitilisi suundi ja ka õpilaste arvu kahanemist on ikkagi kahju, et Järvakandi Gümnaasium peab  tegevuse lõpetama. Loodan, et  õpetamise ja õppimise  tahtmist ja potentsiaali  jätkub Järvakandi Koolis  veel pikkadeks aastateks.

Aet – Triin Vasnu

Järvakandi Gümnaasiumi direktor

Võta meiega ühendust

Aadress: 
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald, Raplamaa

Telefon
48 77 440

E-mail
jarvakandi.kool@kehtna.ee

Juhtkonna kontaktid

Facebook

Otsing