Tasemetööde ajad

2016/2017. õppeaasta tasemetööd viiakse läbi neljandal õppeveerandil järgmistel aegadel:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 10.mai 2017.a
2) matemaatika (kirjalik) – 16.mai 2017.a

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 3.mai 2017.a
2) matemaatika (kirjalik) – 9.mai 2017.a
3) muu õppeaine – ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18.mai 2017.a