Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid 2016/2017

EKSAM

TOIMUMISAEG

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)

1. juuni

Matemaatika (kirjalik)

7. juuni

Bioloogia (kirjalik)

13. juuni

Keemia (kirjalik)

13. juuni

Füüsika (kirjalik)

13. juuni

Geograafia (kirjalik)

13. juuni

Ajalugu (kirjalik)

13. juuni

Ühiskonnaõpetus (kirjalik)

13. juuni

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

13. juuni

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

13. juuni

Vene keel võõrkeelena (kirjalik)

13. juuni

Vene keel võõrkeelena (suuline)

13. juuni