Hoolekogu

Koosseis

  • Ene Nüganen - lastevanemate esindaja
  • Kaja Vaikre - lastevanemate esindaja
  • Katrin Anto - lastevanemate esindaja
  • Villy Võrk - lastevanemate esindaja
  • Katrin Kuum - kooli pidaja esindaja
  • Marite Sommer - õpilasomavalitsuse esindaja
  • Marko Matson - kooli toetava organisatsiooni esindaja
  • Anu-Marii Kask - kooli õppenõukogu esindaja
  • Ragnar Ahtijainen - vilistlaste esindaja